Reklamacija

Uslovi za slanje reklamacija o trošku Beli d.o.o.

- Poslati popunjen formular na email adresu: office@belicomputers.com
- Po prijemu vaše reklamacije na email adresi očekujemo da roba bude već spremna za preuzimanje od strane našeg kurira. (PS: nalepite odštampan RMA formular na vidno mesto na kutiji/kesi u kojoj šaljete reklamaciju).

Procedure i dokumentacija za povrat robe na REKLAMACIJU

Sve dole navedene dokumente isključivo predati kuriru na ruke, u suprotnom roba neće biti preuzeta!
Ovo podrazumeva povrat neispravne robe na servis koja je u garantnom roku.

Propratna dokumentacija:
1. Dokument o slanju reklamacije.
Kliknite na link za download dokumenta
.pdf popunjava se ručno
.xls popunjava se na računaru
2. Dokaz o kupovini (račun).

Napomena:  uz ovaj dokument moraju se poslati i kopije računa. (Odštampati popunjen dokument i zalepiti na vidno mesto na kutiju u kojoj se šalju reklamacije).

Procedure i dokumentacija za povrat ISPRAVNE robe
1. Dokument za povrat nove robe na memorandumu vaše firme. Ili u dogovoru sa našim komercijalistom možete napraviti i Vaš račun ka nama naravno sa cenama po kojima ste Vi i zaduženi.

Napomena: Svi povrati moraju biti upakovani tako da se ne narušava izgled "originalne ambalaže" tj. zaštitite ih od lepljenja bilo kakvih nalepnica.